Για έναν ολοένα και αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων, το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας τους αλλά και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους δημιουργεί καινούριες ανάγκες όσον αφορά τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν τα διευθυντικά στελέχη τους.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Village, ο μεγαλύτερος όμιλος κινηματογραφικής και όχι μόνο ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Μία εταιρεία με σημαντικό διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, η οποία επιπλέον έχει αναβαθμίσει τις υποδομές της ώστε λειτουργίες όπως είναι ο προγραμματισμός των ταινιών αλλά και η διαχείριση των αιθουσών να γίνεται από οπουδήποτε και αν βρίσκονται τα στελέχη της. Όπως, επίσης, να μπορούν και από οπουδήποτε και αν βρίσκονται να λύνουν τα όποια προβλήματα προκύπτουν.

Περισσότερα, στο case study που δημοσίευσε το CNN.gr.