Στα οικονομικά αποτελέσματα της Lenovo στάθηκε το NetFax Newsletter, το οποίο κυκλοφόρησε στις 22/08/209. Σε αυτό, επισημαίνεται η συνεχιζόμενη περίοδος ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται η εταιρία.

Στα 12,5 δισ. δολάρια ανήλθαν τα έσοδα όλων των επιχειρηματικών μονάδων του Lenovo Group το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας ανάπτυξη για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα κέρδη προ φόρων διπλασιάστηκαν από έτος σε έτος, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως των 127 εκατ. δολαρίων, ενώ έφτασαν συνολικά τα 240 εκατ. δολάρια. Τα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, αυξανόμενα κατά 85 εκατ. δολάρια, αγγίζοντας συνολικά τα 162 εκατ. δολάρια.