Στο μέλλον του Data Center Group της Lenovo αναφέρθηκε σε δημοσίευμά του το COM.TODAY. Συγκεκριμένα, το group αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα και θα βελτιώσει την κερδοφορία στο σύνολο του χαρτοφυλακίου του εκτός του hyperscale δίνοντας έμφαση σε γρήγορα αναπτυσσόμενα τμήματα όπως αυτά των Software Defined Infrastructure και Storage. Παράλληλα επεκτείνεται η πελατειακή βάση του hyperscale με στόχο να επιστρέψει στην ανάπτυξη και αυτό το τμήμα του DCG κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Ταυτόχρονα η Lenovo θα συνεχίσει να επενδύει σε υποδομές όπως Edge Telco η και ΑΙ ώστε να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες Όσον αφορά την Ελλάδα το Data Center Group της Lenovo στοχεύει σταθερά σε διψήφια ανάπτυξη παρόλο το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλίμα στην αγορά μέσω της εξειδικευμένης ομάδας πωλήσεων του αλλά και της δυνατής αλυσίδας διανομής του.