15/07/2022

Η Lenovo αναγνωρίζει την επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στην κλιματική αλλαγή και έτσι εργάζεται επάνω στην ελαχιστοποίηση και τον περιορισμό των κλιματικών ρίσκων, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Η εταιρεία δεσμεύεται για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και έχει εντάξει στη στρατηγική της πολιτικές, διαδικασίες και στόχους που ευθυγραμμίζονται με το σκοπό αυτό. Ένας από τους πυλώνες αυτής της στρατηγικής είναι και οι υπηρεσίες Lenovo CO2 Offset, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στους πελάτες της Lenovo να αντισταθμίσουν τις εκπομπές άνθρακα του hardware που θα επιλέξουν.

Οι Υπηρεσίες Αντιστάθμισης των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα της Lenovo σας επιτρέπουν να επιτύχετε τους στόχους βιωσιμότητας που έχετε θέσει, σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Η Lenovo είναι ένας από τους πρώτους κατασκευαστές υπολογιστών που προσφέρει μία τέτοια υπηρεσία στον κλάδο της πληροφορικής. Οι λύσεις αυτές δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν έναν εύκολο τρόπο στους πελάτες μας να κάνουν την πιο «πράσινη» επιλογή όταν αποκτούν νέο hardware, γι’ αυτό και φροντίσαμε η διαδικασία να είναι απρόσκοπτη.

Τα πλεονεκτήματα των υπηρεσιών αντιστάθμισης CO2

Οι υπηρεσίες σχεδιάστηκαν για να είναι όσο πιο απλές και πρακτικές γίνεται. Για να τις επιλέξετε, το μόνο που απαιτείται από την πλευρά σας είναι να κάνετε ένα κλικ στη σχετική επιλογή κατά τη διαμόρφωση του hardware. Με ένα μόνο checkbox έχετε εξασφαλίσει πως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της νέας συσκευής σας θα είναι μηδενικό, καθώς οι εκτιμώμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που σχετίζονται με αυτή θα αντισταθμιστούν. Μόλις επιλέξετε το προϊόν σας και αυτό αποσταλεί, η Lenovo μοιράζεται με τους συνεργάτες του προγράμματος τα σχετικά στοιχεία. Έπειτα οι συνεργάτες μας μάς παρέχουν την επιβεβαίωση της συναλλαγής και από αυτό σημείο και έπειτα εσείς μπορείτε να ελέγχετε την πορεία αντιστάθμισης του περιβαλλοντικού έργου που υποστηρίζει η αγορά σας.

Μάλιστα, το ποσό διοξειδίου του άνθρακα που λαμβάνουμε υπόψη μας για το εκάστοτε προϊόν δεν αφορά μόνο τις εκπομπές μέχρι αυτό να φτάσει σε εσάς. Πέρα από την κατασκευή, τη συσκευασία και τη μεταφορά, η Lenovo υπολογίζει την εκτιμώμενη ποσότητα εκπομπών κατά τη διάρκεια της ζωής του υπολογιστή, η οποία υπολογίζεται στα 5 έτη, και αντισταθμίζεται και αυτή.

Οι καινοτομίες των υπηρεσιών

Ένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος αντιστάθμισης εκπομπών που προσφέρει η Lenovo είναι πως μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγξετε τη συνεισφορά σας στις υπηρεσίες, όπως αναφέραμε παραπάνω. Αυτό γίνεται μέσω του σειριακού αριθμού της συσκευής σας, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το περιβαλλοντικό έργο που υποστηρίζει η επιλογή σας. Σαν αποτέλεσμα, έχετε τη δυνατότητα να πληροφορηθείτε οποιαδήποτε στιγμή για την πορεία αντιστάθμισης των εκπομπών της συσκευής σας.

Οι δεσμεύσεις της Lenovo για ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Από το 2009, η Lenovo έχει το ρόλο του υπογράφοντος στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UNGC), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου και αξιόπιστου πλαισίου αναφοράς που παρέχει ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την επίδραση που έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα στον πλανήτη, η Lenovo έχει παρουσιάσει τη στρατηγική της προς τις μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050 και έχει δεσμευθεί να επηρεάσει θετικά 15 εκατομμύρια ζωές μέσω φιλανθρωπικών προγραμμάτων και συνεργασιών έως το 2025.

Σήμερα η Lenovo είναι ηγέτης στο κομμάτι της βιωσιμότητας. Στη νεότερη (2021) έκδοση του World Global 100 Index, ενός δείκτη που αξιολογεί περισσότερες από 8.000 εταιρείες με έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και ανακηρύσσει τις 100 πιο βιώσιμες, η Lenovo κατέχει τη θέση #78. Επιπλέον, στο Hang Seng Corporate Sustainability Index του 2021 η Lenovo βελτιώθηκε σε όλους τους τομείς, λαμβάνοντας αξιολόγηση A++. Με αυτή τη βαθμολογία η Lenovo είναι πλέον η καλύτερη εταιρεία από πλευράς βιωσιμότητας, μεταξύ των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Πληροφορικής.