Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου αλλά και εξόδου της Ελλάδας.  Και ταυτόχρονα διαθέτει μία από τις καλύτερες πληροφοριακές υποδομές στη χώρα, στόχος της οποίας είναι να προσφέρει απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία σε όλες τις υπόλοιπες υποδομές του αεροδρομίου. Ένα έργο που δεν είναι διόλου εύκολο αν αναλογιστεί κανείς ότι η αεροδρομιακή κοινότητα αριθμεί…

12/05/2020

Οι αλλαγές στις αντιλήψεις μας για την εργασία και την παραγωγικότητα είναι ραγδαίες. Ήδη, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες ο χώρος του μέσου γραφείου έχει μειωθεί πάνω από 30%, ενώ πάνω από το 50% των μόνιμων υπαλλήλων στις ΗΠΑ έχουν δυνατότητα εργασίας από απόσταση μέσω telecommuting και τα conference rooms αποτελούν κατά 30% το βασικό χώρο…

11/05/2020

Για έναν ολοένα και αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων, το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας τους αλλά και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους δημιουργεί καινούριες ανάγκες όσον αφορά τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν τα διευθυντικά στελέχη τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Village, ο μεγαλύτερος όμιλος κινηματογραφικής και όχι μόνο ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Μία εταιρεία με σημαντικό διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, η οποία επιπλέον…

11/05/2020

Οι επιχειρήσεις με πολυάριθμα σημεία πώλησης και παρουσίας αλλά και χιλιάδες εργαζομένους έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά στις πληροφοριακές υποδομές τους και ιδίως τις υπολογιστικές συσκευές που χρησιμοποιούν. Και ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η ΑΒ Βασιλόπουλος, ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας με περισσότερους από 14.000 εργαζομένους. Η πρόκληση για την…

08/05/2020

Σε μία σύγχρονη επιχείρηση, το περιβάλλον εργασίας είναι ένας βασικός λόγος προσέλκυσης ταλέντου. Οι υποδομές που διαθέτει μία επιχείρηση αλλά και οι παροχές σε επίπεδο εξοπλισμού που παρέχει είναι κριτήρια με τα οποία κάνουν την επιλογή τους και οι εργαζόμενοι. Ιδίως σε επιχειρηματικούς κλάδους όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα αλλά και…

05/05/2020